Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Talentové skúšky ZUŠ

  Riaditeľstvo ZUŠ v Čienej nad Tisou Vás pozýva na talentové skúšky, ktoré sa konajú dňa 11. - 13. apríla 2018 od 14,00 hod. do 15,30 hod. v budove ZŠ s VJS prízemí v riaditeľni ZUŠ.

  V školskom roku 2018/2019 sa otvárajú nasledovné odbory:

  hudobný - nástroje: klavír, keyboard, gitara, husle, zobcová flauta, spev

  výtvarný - kresba, maľba, grafika, kombinované techniky.

 • Oznam - výchovný koncert v MŠ

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje, že dňa 10. apríla 2018 o 10,00 hod. sa uskutoční výchovný koncert pre detí MŠ v Čiernej nad Tisou.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom a žiakom ZUŠ, že dňa 6. apríla 2018 (piatok) nebude vyučovanie z dôvodu osláv "Dňa učiteľov".  Za pochopenie ďakujeme.

 • Veľkonočné prázdniny

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje žiakom, že veľkonočné prázdniny budú od 29. marca 2018 do 3. apríla 2018. Vyučovanie sa začne 4. apríla 2018.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom a žiakom ZUŠ, že dňa 21. marca 2018 (streda) nebude vyučovanie z dôvodu testovania žiakov 9. ročníka ZŠ. Za pochopenie ďakujeme.

 • Jarné prázdniny

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje žiakom, že jarné prázdniny budú od 26.2.2018 do 2.3.2018. Vyučovanie sa začne 5. 3. 2018.

 • Módna prehliadka v kaštieli Sennyeyovcov v Bieli

  V spolupráci s obecným úradom v Bieli a na pozvanie MOMO Kreativ dielne v Sárospataku sa dňa 13.1.2018 naša škola zúčastnila otvorenia módnej prehliadky. Krátkym kultúrnym programom sme prispeli k skrášleniu tohto podujatia.

 • Pozvánka - Adventný koncert

  Riaditeľstvo ZUŠ v Čiernej nad Tisou oznamuje rodičom, že slávnostný Adventný koncert sa uskutoční 15.decembra 2017  (piatok) o 15,00 hod. v budove ZŠ Čierna nad Tisou: 

  Srdečne Vás očakávame!

 • Oznam

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje, že dňa 6.decembra 2017 (streda) nebude vyučovanie z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie.

 • Oznam

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom a žiakom ZUŠ, že dňa 22. novembra 2017 (streda) nebude vyučovanie z dôvodu testovania žiakov 5. ročníka ZŠ. 

 • Pozvánka - Koncert " Mesiac úcty k starším"

  Riaditeľstvo ZUŠ v Čiernej nad Tisou Vás srdečne pozýva na koncert z príležitosti "Mesiaca úcty k starším", ktorý sa koná dňa 3. novembra 2017 (piatok) o 14,00 hod. v školskej jedálni ZŠ s VJS. 

  Srdečne Vás očakávame!

 • Jesenné prázdniny

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom a žiakom ZUŠ, že v dňoch 30. a 31. októbra 2017 nebude vyučovanie z dôvodu jesenných prázdnin. Vyučovanie sa začne 2. novembra 2017 vo štvrtok

 • Pozvánka

  Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy pozýva rodičov na Plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 25. okóbra 2017 o 15,30 hod.  v budove ZŠ slovenským v Čiernej nad Tisou.

  Všetkých srdečne očakávame!

   

 • Výstava obrazov spojená s koncertom ZUŠ

  Dňa 15.10.2017 sa naša škola zúčastnila otvorenia výstavy obrazov p. Bc. Kataríny Brezovej v kaštieli Sennyeyovcov v Bieli. Žiaci našej školy svojim kultúrnym programom spestrili slávnostnú atmosféru tejto krásnej udalosti.

 • Koncert - ocenenie mesta Kráľ. Chlmec

  Slávnostné odovzdávanie verejných ocenení Mesta Kráľovský Chlmec

   

  Osobnosti musíme nasledovať, veď skrze nich môžeme byť aj silnejší, bohatší a múdrejší. Našou povinnosťou je nielen nasledovať, ale i uznať ich výnimočnosť“.

  Týmito slovami sa v Regionálnom múzeu J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci  začalo 15. septembra 2017 v podvečerných hodinách slávnostné odovzdávanie ocenení – verejných uznaní mesta Kráľovský Chlmec vzácnym, obetavým ľuďom,  ako výraz veľkej vďaky a uznania, ktorí za svoje príkladné životné postoje a činy hodné nasledovania boli navrhnutí na verejné ocenenie.

  Všetkým, ktorí si prevzali ocenenia  – Cenu primátora mesta Kráľovský Chlmec, Cenu mesta PRO URBE Kráľovský Chlmec a Čestné občianstvo mesta Kráľovský Chlmec – spríjemnili slávnostné chvíle účinkujúci: Manuela Chomová pôsobivou hrou na husliach  predniesla Giuseppe Tartiniho – Adagio Josepha Haydna -  Cantabile. Na klavíri sprevádzala Eva Chomová.

 • Koncert v spolupráci s farským úradom

  V spolupráci s farským úradom  rímskokatolíckej cirkvi vo Veľkých Trakanoch sa uskutočnil koncert Angely Kissovej a p. učiteľky ZUŠ Manuely Choma dňa 6. augusta 2017.

 • 17. 5. 2017

  Do galérie Deň matiek v obci Biel 2017 boli pridané fotografie.

 • 17. 5. 2017

  Do galérie Deň matiek v obci Biel 2017 boli pridané fotografie.

 • Pozvánka - Deň matiek

  Riaditeľstvo ZUŠ v Čiernej nad Tisou oznamuje rodičom, že slávnostný koncert z príležitosti "Dňa matiek" sa uskutoční 12. mája 2017 v budove ZŠ Čierna nad Tisou: 

   - o 14,00 hod. - ročníky 1. - 4. ZUŠ

   - o 15,30 hod. - ročníky 5. - 9. ZUŠ

  Srdečne Vás očakávame!

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola
  Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
 • +421 566350 242

Fotogaléria