Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Dekoratívne činnosti DEC
Dizajn DIZ
Džezový tanec DZT
Fotografia FTG
Grafika GRF
hra na gitare GIT
hra na husliach HUS
hra na keyboarde KEY
hra na klavíri KLR
hra na priečnej flaute PRF
hra na saxofóne SAX
hra na zobcovej flaute HZF
Hra v súbore HSU
hra v súbore, hra v orchestri HSHO
hra z listu HL
Hudobná náuka HUN
Hudobno-pohybová výchova HPD
Improvizácia I
Klasický tanec KLT
komorná hra KOH
komorný, zborový spev KZS
Kreatívny tanec KRN
Kresba KEB
Ľudový tanec LTC
Maľba MLB
Modelovanie a práca s materiálom MPA
Počítačová grafika POG
Spev SIV
Správanie Spr
Štúdium výtvarných prostriedkov a kompozícia SVPK
štvorručná hra na klavíri ŠHNK
Tanec TAN
Tanečná prax TPX
Tanečná príprava TTP
Triednicka hodina TRH
Vybrané state z dejín umenia VSJ
Vybrané state z teórie umenia VSU
Zborový spev ZBS

© aScAgenda 2023.0.1379 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.09.2022

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola
    Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 566350 242

Fotogaléria