Navigácia

Partners


Streda 25. 11. 2020

Statistics

Počet návštev: 133872

Fotogaléria

MOTTO

„Umenie skrášľuje človeka a bráni mu byť zlým.“

                         W. von de Vogelweid

 

Novinky

 • Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje, že v dňoch od 30. októbra 2020 do 2. novembra 2020 , od 6. novembra 2020 do 9. novembra 2020 bude prerušená prevádzka v ZUŠ z dôvodu jesenných prázdnin.

  Za pochopenie ďakujeme.

 • Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje, že od 26. októbra 2020 do 27. novembra 2020 budú mať žiaci dištančnú formu vzdelávanie (online).

 • Oznamujeme rodičom, že dňa 2.10.2020 (piatok) budú mať žiaci riaditeľské voľno z dôvodu odstávky pitnej vody na celom území mesta Čierna nad Tisou. Vyučovanie bude pokračovať v pondelok 5.10.2020.

  Za pochopenie ďakujeme.

 • Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom, že po každom prerušení dochádzky žiaka:

  - v trvaní viac ako 3 dni po sebe (vrátane víkendov a sviatkov) je zákonný zástupca predložiť (vyplniť) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo si môžete stiahnuť: Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.docx​​​​​​​

  - pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia je zákonný zástupca povinný predložiť potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

 • Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia krízového štábu mesta Čierna nad Tisou zo dňa 31. augusta 2020 a na základe Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove sa presúva otvorenie školského roka 2020/2021 na 9. septembra 2020 (streda). V priestoroch ZUŠ prebehne dezinfekcia na základe rozhodnutia RÚVZ.

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola
  Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
 • +421 566350 242

Fotogaléria