Navigácia

O škole

Profil školy

Škola poskytuje odborné umelecké vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch. Pripravuje na štúdium v učebných a v štúdijných odboroch na stredných školách umeleckého zamerania a na konzervatóriu, pripravuje aj odborne na štúdium na vysokých školách s umeleckým a umelecko-pedagogickým zameraním.

 
         ZUŠ v Čiernej nad Tisou má dvojrozmernú funkciu poslania. Zabezpečuje starostlivosť o širokú populáciu detí a ich záujmy, súčasne zodpovedá za vyhľadávanie talentov, ktorým poskytuje špeciálnu starostlivosť v ich príprave na ďalšie profesné nasmerovanie na stredných, vysokých umeleckých, umelecko-pedagogických školách.

 
       ZUŠ v Čiernej nad Tisou je nositeľom ideí práva dieťaťa dostať vzdelanie, ktoré zvýši jeho všeobecnú kultúrnu úroveň a poskytne mu tak možnosť rozvíjať svoje schopnosti a nadanie. Umožňuje aktívny a pasívny kontakt s kvalitným umením, napĺňa potrebu rozvoja osobnosti, jej tvorivosti, koncentrácie, schopnosti podávania maximálnych výkonov v motivujúcom prostredí, vedie k podpore a úcte k hodnotám, k človeku, k schopnosti formulovať názor.


Škola výsledky práce prezentuje v rámci koncertnej činnosti, na súťažiach a na výstavách . Organizuje metodické semináre so zameraním na moderné formy vyučovania, semináre, výchovné koncerty.

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola
    Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 566350 242

Fotogaléria