Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Pozvánka

  Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy pozýva rodičov na Plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2022 o 15,00 hod.  v budove ZŠ slovenským v Čiernej nad Tisou.

  Všetkých srdečne očakávame!

 • Školský rok 2022/2023

  Riaditeľstvo ZUŠ Vás srdečne pozýva na zápis zápis žiakov pre školský rok 2022/2023, ktorý  sa uskutoční v pondelok 5. septembra 2022 od 8.00 -13.00.

  Zároveň upozorňujeme rodičov, že po 14.9.2022 nie je možné žiaka zapísať.

  V tomto školskom roku škola otvára hudobný, výtvarný a tanečný odbor. 

  Tešíme sa na Vás !

 • Oznámenie pre rodičov!!

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom žiakov, že rodič pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočitajú) predkladá písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

  Tlačivo si možete stiahnúť :Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf

 • Talentové prijímacie skúšky

 • Koncert - video

  Koncert našich žiakov pri príležitosti Dňa matiek z 11. mája 2022 si môžete pozrieť:

 • Verejný koncert pri príležitosti Dňa matiek

  Vychovávať talentovaných žiakov, prebudiť ich hudobnú vnímavosť a predstavivosť je práca náročná. 

  Pedagógovia ZUŠ v Čiernej nad Tisou tradične vystupujú na verejnom koncerte. Tým sú príkladom pre svojich žiakov. Koncert pri príležitosti Dňa matiek sa uskutočnil dňa 6.5.2022 v ekumenickom  kostole v Čiernej nad Tisou.

   

  Básňou vyjadrila úctu a vďaku všetkým mamičkám pani riaditeľka Eva Chomová.

  Na koncerte odzneli skladby:  W.A.Mozart - Adagio K.261, J. Massenet - Thais meditation, N.R.Korsakov - Let čmeliaka v podaní pani učiteľky Manuely Choma v doprovode pani Evy Chomovej.

  V podaní pani učiteľky Marty Jesztrebyovej odzneli skladby: Anonym - Scarborough fairy, G.Sanz - Pavana en partidas, E. Thorlaksson - Vals moderato.

  Pani učiteľky Lidia Puškášová a Iveta Antlová zahrali na altovej flaute skladbu: J. Pachelbel - Canon in D v doprovode pani Marty Jesztrebyovej.

  Valčík cis-mol od F.Chopina zaznel v podaní pani Evy Chomovej.

  Skladby Nézz rám, Istenem od Fostera Davida W. a Tell him od B. Streisand - C. Dion nám zaspievali pani učiteľka Lidia Puškášová a Sabína Gaspariková.

  Účinkujúci na koncerte.

  Poďakovanie pani riaditeľke Eve Chomovej  za doteraz odvedenú 40 - ročnú pedagogickú prácu a reprezentáciu školy a mesta Čierna nad Tisou.

 • Pozvánka - Dňa matiek

  Riaditeľstvo ZUŠ v Čiernej nad Tisou oznamuje rodičom, že slávnostný koncert z príležitosti "Dňa matiek" sa uskutoční 11. mája 2022 o 15,00 hodine v budove ZŠ Čierna nad Tisou: 

  Srdečne Vás očakávame!

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje žiakom ZUŠ, že dňa 6. 5. 2022 bude riaditeľské voľno z dôvodu koncertu pedagógov ZUŠ v ekumenickom kostole v Čiernej nad Tisou.

 • Pozvánka - koncert pedagógov ZUŠ

  Pozývame Vás na koncert pedagógov Základnej umeleckej školy v čiernej nad Tisou, ktorý sa uskutoční pri príležitosti Dňa matiek dňa 6. mája 2022 o 16:30 hodine v ekumenickom kostole v Čiernej nad Tisou.

  Tešíme sa na Vašu účasť.

 • Školné poplatky ZUŠ - zmena!!!

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom, že na základe VZN mesta Čierna nad Tisou č. 1/2022 sa mení výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na jedného žiaka (školné) od 1. júna 2022 nasledovne:

  - individuálne vyučovanie - 8,00 € mesačne

  - skupinové vyučovanie - 6,00 € mesačne.

 • Veľkonočné prázdniny

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje žiakom, že veľkonočné prázdniny budú dňa 14. apríla 2022 a 19. apríla 2022. Vyučovanie sa začne 20. apríla 2022 (streda).

 • Jarné prázdniny

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje žiakom, že jarné prázdniny budú od 21. februára 2022 do 25. februára 2022. Vyučovanie sa začne 28. februára 2022 (pondelok).

 • Polročné prázdniny

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje žiakom, že polročné prázdniny budú dňa 4.2.2022 (piatok). Vyučovanie sa začne 7.2.2022.

 • Vianočný pozdrav

 • Vianočné prázdniny

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje žiakom a rodičnom, že Vianočné prázdniny sa začínajú od 20. decembra 2021 do 9. januára 2022. Vyučovanie sa začína 10. januára 2022 (pondelok).

  Riaditeľstvo ZUŠ Vám praje príjemné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a Šťastný Nový rok.

 • Dištančné vzdelávanie od 29.11.2021

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje, že na záíklade rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 25. novembra 2021 budú mať žiaci dištančnú formu vzdelávania (online) od 29. novembra 2021 do 17. decembra 2021.

  Rozhodnutie: TU   

 • Vyhlásenie o bezpríznakovosti od 2.9.2021

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom, že po každom prerušení dochádzky žiaka:

  - v trvaní viac ako 3 dni po sebe (vrátane víkendov a sviatkov) je zákonný zástupca povinný predložiť (vyplniť) písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Tlačivo si môžete stiahnuť: Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

  - pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia je zákonný zástupca povinný predložiť potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

 • Letné prázdniny

  Riaditeľstvo ZUŠ praje všetkým príjemné prežitie letných prázdnin, veľa oddychu, zábavy.

  Školský rok 2021/2022 sa začne 2. septembra 2021 (štvrtok).

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola
  Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
 • +421 566350 242

Fotogaléria