Navigácia

Zoznam tried

Názov
Trieda Antlová Triedny učiteľ Iveta Antlová, DiS. art.
Trieda Choma Triedny učiteľ Manuela Choma
Trieda Chomová Triedny učiteľ Eva Chomová, DiS. art.
Trieda Jesztrebyová Triedny učiteľ Marta Jesztrebyová, DiS. art.
Trieda Kašková Triedny učiteľ Mgr. Erika Kašková
Trieda Kissová Triedny učiteľ Eva Kissová
Trieda Nagyová Triedny učiteľ Mgr. Angelika Nagyová
Trieda Puškášová Triedny učiteľ Lidia Puškášová, DiS. art.
Trieda Tanečný odbor Triedny učiteľ Bc.Anna Kázsmér
Trieda - noví
Trieda Výtvarný odbor Triedny učiteľ Marta Jesztrebyová, DiS. art.

© aScAgenda 2023.0.1379 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.09.2022

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola
    Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 566350 242

Fotogaléria