Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Marta Jesztrebyová, DiS. art. Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9 33
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Eva Kissová Školské preventívne programy 35 60
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25


© aScAgenda 2023.0.1379 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.09.2022

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola
    Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 566350 242

Fotogaléria