Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Eva Chomová, DiS. art. Aktivizujúce metódy vo výchove 24 75
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule 22
Marta Jesztrebyová, DiS. art. Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9 33
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Eva Kissová Školské preventívne programy 35 60
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25
Lidia Puškášová, DiS. art. Aktivizujúce metódy vo výchove 24 33
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9


© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola
    Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 566350 242

Fotogaléria