Navigácia

 • Absolventský koncert

  Riaditeľstvo ZUŠ Vás pozýva na Absolventský koncert, ktorý sa uskutoční dňa 17.6.2021 o 15,00 hod. v budove ZŠ s VJS pre absolventov ISCED 1B a ISCED 2B.

  Srdečne Vás očakávame!

 • Deň detí

 • Rodičovské združenie

  Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy pozýva rodičov na Plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 25. mája 2021 o 15,30 hod.  pred budovou ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v Čiernej nad Tisou, z dôvodu voľby rodičov do rady školy.

   

 • Aktualizované vyhlásenie zák.zástupcov od 17.5.2021

  Zákonný zástupca je povinný po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladať písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a nemá nariadené karanténne opatrenie.

  Aktualizované vyhlásenie nájdete tu: Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_17.5.2021.docx​​​​​​​

 • Pravidlá pre ZUŠ od 10.5.2021

 • Oznam - vyhlásenie od 3.5.2021!

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom, že po každom prerušení dochádzky žiaka:

  - v trvaní viac ako 3 dni po sebe (vrátane víkendov a sviatkov) je zákonný zástupca povinný predložiť (vyplniť) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo si môžete stiahnuť: Vyhlasenie_rodica_od_3.5.2021.docx​​​​​​​​​​​​​​.​​​

  - pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia je zákonný zástupca povinný predložiť potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

 • Prihláška na štúdium ZUŠ

  Riaditeľstvo ZUŠ v Čiernej nad Tisou oznamuje rodičom, ktorí majú záujem o umelecké vzdelávanie svojich detí v školskom roku 2021/2022, že ich môžu prihlasovať v termíne od 03. mája 2021 do 18. júna 2021 vyplnením elektronickej prihlášky.

  ZUŠ otvára:

   - hudobný odbor: hra na klavíri, husliach, keyboarde, gitare, zobcovej flaute, spev.

   - výtvarný odbor: kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti.

   

  Elektronickú prihlášku nájdete: TU.

 • Informácie ohľadom prezenčnej výučby od 26.4.2021!

  Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR z 12. apríla 2021 sa s účinnosťou od 26. apríla 2021 (pondelok) v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID automatu obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach. 

  V základných umeleckých školách bude vyučovanie v individuálnej prezenčnej forme, okrem spevu a dychových nástrojov, pre žiakov 1. stupňa ZŠ,  pre žiakov 2. stupňa ZŠ a prvé štyri ročníky osemročných gymnázií.

  Na stránke MŠVVaŠ SR nájdete aktualizovaný manuál Návrat do škôl platný od 26.4.2021: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-26-4-2021/.

  Pri prezenčnej forme sa vyžaduje odovzdať triednemu učiteľovi vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti:

  Žiak 1. stupňa – príloha  Čestné vyhlásenie za zákonného zástupcu. Tlačivo si môžete stiahnuť: Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_rodica.docx

  Žiak 2. stupňa a žiak prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií – príloha  Čestné vyhlásenie za zákonného zástupcu a žiaka. Tlačivo si môžete stiahnuť: Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_pre_ziaka_a_rodica.docx

   

  Upozorňujeme Vás, že, negatívny test  podľa platných legislatívnych predpisov nemôže byť starší ako 7 dní. Škola bude žiadať predloženie negatívneho testu každý týždeň.

   

  Tešíme sa na Vás!!!

 • Pravidlá pre ZUŠ od 19.4.2021

 • Výučba v ZUŠ od 11.1.2021

  Milí rodičia, žiaci, oznamujeme Vám, že od 11. januára 2021 pokračujeme naďalej v dištančnej forme vzdelávania. Prajeme Vám veľa úspechov, síl, vytvrvalosti.

 • Adventný koncert ZUŠ

  Riaditeľstvo ZUŠ Vás pozýva na Adventný koncert žiakov ZUŠ, ktorý si môžete pozrieť:TU.

 • Vianočné prázdniny

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje žiakom a rodičnom, že Vianočné prázdniny sa začínajú od 20. decembra 2020 do 8. januára 2021. Vyučovanie sa začína 11. januára 2021 (pondelok).

  Riaditeľstvo ZUŠ Vám praje príjemné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a Šťastný Nový rok.

 • Jesenné prázdniny

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje, že v dňoch od 30. októbra 2020 do 2. novembra 2020 , od 6. novembra 2020 do 9. novembra 2020 bude prerušená prevádzka v ZUŠ z dôvodu jesenných prázdnin.

  Za pochopenie ďakujeme.

   

 • Oznámenie - opatrenia od 26.10.2020

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje, že od 26. októbra 2020 do 27. novembra 2020 budú mať žiaci dištančnú formu vzdelávanie (online).  

 • Riaditeľské voľno

  Oznamujeme rodičom, že dňa 2.10.2020 (piatok) budú mať žiaci riaditeľské voľno z dôvodu odstávky pitnej vody na celom území mesta Čierna nad Tisou. Vyučovanie bude pokračovať v pondelok 5.10.2020.

  Za pochopenie ďakujeme.

 • Oznámenie

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom, že po každom prerušení dochádzky žiaka:

  - v trvaní viac ako 3 dni po sebe (vrátane víkendov a sviatkov) je zákonný zástupca predložiť (vyplniť) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo si môžete stiahnuť: Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.docx​​​​​​​

  - pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia je zákonný zástupca povinný predložiť potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

 • Oznámenie ohľadom školského roka 2020/2021.

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia krízového štábu mesta Čierna nad Tisou zo dňa 31. augusta 2020 a na základe Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove  sa presúva otvorenie školského roka 2020/2021 na 9. septembra 2020 (streda).  V priestoroch ZUŠ prebehne dezinfekcia na základe rozhodnutia RÚVZ.

 • Talentové prijímacie skúšky

  Riaditeľstvo ZUŠ v Čiernej nad Tisou oznamuje záujemcom o štúdium na našej škole, že talentové prijímacie skúšky sa konajú v budove ZŠ s VJS v Čiernej nad Tisou: 

  • dňa 2. 9. 2020 od 9,00 hod. do 12,00 hod.
  • dňa 3. 9. 2020 od 12,00 hod. do 15,00 hod. 

  V školskom roku 2020/2021 sa otvára hudobný odbor  v hre na klavír, keyboard, husle, gitara, spev, zobcová flauta.

  Vstup do budovy výlučne s rúškom!!

 • Oznámenie

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola
  Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
 • +421 566350 242

Fotogaléria