Navigácia

Slobodný prístup k informáciám

Prijímanie a vybavovanie oznámení o protispoločenskej činnosti

Oboznámenie zamestnancov so zásadami podávania, preverovania a evidovania oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z.

Oznámenie je možné podať nasledujúcimi spôsobmi:
a) ústne do zápisnice u zodpovednej osoby,
b) písomne v listinnej alebo elektronickej forme.

Zodpovedná osoba: hlavný kontrolór mesta Čierna nad Tisou
Poštová adresa: Mesto Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 151/1, 076 43 Čierna nad Tisou
e-mail: kontrolor@ciernanadtisou.sk

 

smernica_protispolocenska_cinnot.rtf

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola
    Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 566350 242

Fotogaléria